Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Sut wyf yn rheoli fy arian os oes problemau iechyd meddwl gennyf?

Mae rheoli eich arian yn medru bod yn anodd ac mae eich iechyd meddwl yn medru dioddef os ydych yn delio gyda phryderon ariannol fel mynd i ddyled, gorwario a phroblemau gyda budd-daliadau.

Sgamiau, twyll, a'ch iechyd meddwl

Yn anffodus, mae sgamiau a thwyll yn gyffredin, yn enwedig ar y rhyngrwyd. Nid yw bob amser yn amlwg pan fyddwch chi'n dod ar draws sgam. Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhannu rhywfaint o’r ymchwil a data ar sgamiau a thwyll, pwy allai gael eu heffeithio, effeithiau cael eich twyllo gan sgam ar iechyd meddwl, sut i roi gwybod i eraill am dwyll, a sut i gadw’ch hun yn ddiogel.

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau