Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Sut wyf yn rheoli fy arian os oes problemau iechyd meddwl gennyf?

Mae rheoli eich arian yn medru bod yn anodd ac mae eich iechyd meddwl yn medru dioddef os ydych yn delio gyda phryderon ariannol fel mynd i ddyled, gorwario a phroblemau gyda budd-daliadau.

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau