Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Sut wyf yn medru dod o hyd i gyfreithiwr?

 1. Sut wyf yn gwneud ewyllys?
 2. Beth os yw fy mherthynas yn etifeddu swm o arian?
 3. Beth yw ymddiriedolaethau yn ôl disgresiwn?
 4. Pwy sydd yn arbenigo mewn ymddiriedolaethau ac afiechyd meddwl?
 5. Sut wyf yn medru dod o hyd i gyfreithiwr?
 6. Camau nesaf

Mae’r Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) yn cadw cofnod o’r cyfreithwyr sydd yn arbenigo mewn ewyllysiau ac ymddiriedolaethau. Rydych yn medru chwilio am gyfreithwyr yn eich ardal ar eu gwefan neu mae modd i chi ffonio. Maent yn medru danfon rhestr i chi yn y post.

Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Ffôn: 020 3752 3700

E-bost: step@step.org

Gwefan: www.step.org/member-directory; (rydych yn medru chwilio am gyfreithwyr drwy ddefnyddio’r ddolen hon).

Rydych hefyd yn medru chwilio gwefan Cymdeithas y Gyfraith am restr o gyfreithwyr sydd yn medru eich helpu gydag ewyllysiau ac ymddiriedolaethau. Fel arall, rydych yn medru eu ffonio.

Cymdeithas y Gyfraith

Ffôn: 020 7320 5650

Gwefan: www.lawsociety.org.uk/find-a-solicitor; (tudalen chwilio am gyfreithwyr).

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwneud ewyllys?
 2. Beth os yw fy mherthynas yn etifeddu swm o arian?
 3. Beth yw ymddiriedolaethau yn ôl disgresiwn?
 4. Pwy sydd yn arbenigo mewn ymddiriedolaethau ac afiechyd meddwl?
 5. Sut wyf yn medru dod o hyd i gyfreithiwr?
 6. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau