Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Within this section

 1. Trosolwg

 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?

  Mae sgamiau a thwyll yn gyffredin iawn ar y rhyngrwyd, ac felly mae'n bwysig bod yn barod.

 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?

  Mae llawer o wahanol fathau o sgamiau a thwyll. Er nad yw hon yn rhestr gyflawn, mae'n cynnwys rhai o'r prif fathau o dwyll y gallech ddod ar eu traws a'r hyn i gadw llygad amdano.

 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?

  Gall fod yn anodd nodi a yw rhywbeth yn sgam ond dyma rai enghreifftiau o sut y gallwch chi sylwi a yw rhywbeth yn sgâm ai peidio a’r camau y gallwch eu cymryd i wirio.

 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll

  Er y gallai fod yn anodd osgoi sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd, mae yna fesurau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun.

 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl

  Gall dod yn ddioddefwr sgam neu dwyll fod yn drallodus a thrawmatig i unrhyw un, ond i bobl sydd eisoes yn byw ag anawsterau iechyd meddwl, gallai effeithio’n negyddol arnynt yn ddyfnach. Canfu ymchwil a gynhaliwyd gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl fod pobl sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl deirgwaith yn fwy tebygol na gweddill y boblogaeth o fod wedi dioddef sgam ar-lein.

 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?

  Mae camau i’w cymryd ar unwaith pan fyddwch chi’n meddwl eich bod wedi cael eich twyllo.

 8. Other Useful Links

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau