Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Siaradwch gyda rhywun am iechyd meddwl:

Os ydych angen siarad gyda rhywun am broblemau iechyd meddwl, rhowch gynnig ar un o'r cysylltiadau canlynol:

Adferiad

Darparu cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, caethiwed, a phroblemau cymhleth eraill.

Cyfeiriad - Tŷ Dafydd Alun, 36 Princes Drive, Colwyn Bay, LL29 8LA

Ffôn - 01792 816600

GiG Cymru

Ffôn - 0845 46 47 / 111

Ar gyfer rhifau 0845, mae'n 2c per y funud ac mae 111 am ddim

Samariaid

Mae'r Samariaid yn elusen gofrestredig sydd yn anelu i ddarparu cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, yn cael trafferthion yn ymdopi neu mewn peryg o gyflawni.

Cyfeiriad - Director for Wales Samaritans, 33-35 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB

Ffôn - 116 123/ 029 2022 2008

Llinell gymorth am ddim
(24 awr y dydd, 7 diwrnod y flwyddyn)

SaneLine

Yn cynnig cymorth emosiynol arbenigol rhwng 6am ac 11pm bob dydd. Ac rydych hefyd yn medru ebostio drwy'r wefan.

Cyfeiriad - Head Office SANE, St. Mark's Studios, 14 Chillingworth Road, Islington, London, N7 8QJ.

Ffôn - 0300 304 7000

(4pm – 10pm pob dydd.)

Anxiety UK

Mae Anxiety UK yn elusen gofrestredig genedlaethol a ffurfiwyd yn 1970, gan rywun yn byw ag agoraffobia, ar gyfer y rhai hynny wedi eu heffeithio gan orbryder, straen a gorbryder sydd yn seiliedig ar iselder.

Cyfeiriad - Zion Community Centre, 339 Stretford Road, Hulme, Manchester, M15 4ZY

Ffôn - 03444 775 774

(09:30 - 17:30 Monday - Friday)

MIND

Ni yw MiND, yr elusen iechyd meddwl. Rydym yma er mwyn sicrhau nad oes neb yn gorfod wynebu problem iechyd meddwl ar ben ei hun.

Cyfeiriad - Mind Infoline, Unit 9, Cefn Coed Parc, Nantgarw, Cardiff, CF15 7QQ

Ffôn - 0300 123 3393

(Dydd Llun - Dydd Gwener 10 am - 6 pm)

Llinell Gymorth Anhwylder Deubegynol

Yn darparu gwybodaeth a chyngor i bobl sydd wedi eu heffeithio gan anhwylder deubegynol a'r sawl sydd yn gofalu amdanynt.

Cyfeiriad - Bipolar UK, 11 Belgrave Road, London, SW1V 1RB

Ffôn - 0333 323 3880

Nid yw'n costio mwy na'r gyfradd genedlaethol ar gyfer ffonio llinellau tir safonol yn y DU.
(Dydd Llun – Dydd Gwener 9am-5pm)

No Panic

Llinell gymorth genedlaethol i bobl sydd yn profi gorbryder, panig, OCD ac anhwylder gan gynnwys dod oddi ar dabledi cysgu. Mae No Panic hefyd yn cynnig cymorth i bobl sydd yn dioddef anhwylderau gorbryder.

Ffôn - 0300 7729844

(10.00 am - 10.00 pm bob dydd o'r flwyddyn. Yn ystod oriau'r nos, mae'r neges argyfwng yn cael ei chwarae. Mae'r neges hon yn ymarfer anadlu sydd yn medru eich helpu yn ystod pwl o banig ac yn medru eich helpu i ddysgu anadlu mewn modd diaffragmatig. )

Papyrus - Atal Hunanladdiad Ymhlith Pobl ifanc o dan 35

Mae Papyrus yn cynnig cyngor a gwasanaeth atal hunanladdiad, yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth ac atal ac yn ymrymuso pobl ifanc i arwain gweithgareddau yn eu cymunedau sydd yn helpu atal hunanladdiad.

Cyfeiriad - Lineva House, 28-32 Milner Street, Warrington, Cheshire, WA5 1AD

Ffôn - 0800 068 41 41 Text: 07860 039967

Llinell gymorth am ddim
(9am - 12am pob dydd)

Llinell Gyngor a Gwrando Cymunedol (CALL)

Yn cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion eraill sydd yn ymwneud gyda phobl Cymru Mae unrhyw un sydd yn poeni am eu heichyd meddwl neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind yn medru cael mynediad at y gwasanaeth. C.A.L.L. Llinell gymorth sydd yn cynnig gwasanaeth gwrando a chygnor, a hynny am ddim.

Cyfeiriad - 10 Grove Rd, Wrexham, LL11 1DY

Ffôn - 0800 132 737 or text ‘help’ to 81066

Llinell gymorth am ddim
(24 awr y dydd, 7 diwrnod y flwyddyn)

Meic

Meic yw'r gwasanaeth llinell gymorth ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru. Sgwrsio ar-lein ac ar y wefan

Ffôn - 080880 23456 or text 84001

Llinell gymorth am ddim

Age Cymru

Gwybodaeth a chyngor ar lawer o destunau gan gynnwys materion ariannol.

Ffôn - 0300 303 44 98

(Dydd Llun - Dydd Gwener 9am-5pm )

Shelter Cymru

Yn cynnig cyngor am ddim, annibynnol, arbenigol wyneb i wyneb, ar-lein neu dros y ffon - i unrhyw un sydd ei angen.

Ffôn - 08000 495 495

(Dydd Llun to Dydd Gwener 9.30 am - 16:00 pm )

Siaradwch gyda rhywun am gyngor ariannol:

Os ydych angen siarad gyda rhywn am broblemau iechyd meddwl, yna rhowch gynnig ar y cysylltiadau canlynol:

Llinell Gymorth Genedlaethol

Mae'r mudiad hwn yn darparu cyngor am ddyled sydd am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol. Mae modd i chi gysylltu gyda hwy ar y ffôn, ar e-bost neu mewn llythyr.

Cyfeiriad - National Debtline Tricorn House, 51-53 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham B16 8TP

Ffôn - 0808 808 4000

Llinell gymorth am ddim
(Dydd Llun - Dydd Gwener 9am to 8pm a Dydd Sadwrn 9.30am to 1pm)

StepChange

Mae StepChange yn darparu cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol i unrhyw un sydd yn poeni am ddyledion. Rydych yn medru cysylltu gyda hwy ar y ffôn neu ar-lein.

Ffôn - 0800 138 1111

(Dydd Llun - Dydd Gwener (8 a.m. – 8 p.m.) and Dydd Sadwrn (9 a.m. – 2 p.m.))

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 0800 144 8848

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae Uned Benthyca Anghyfreithlon Cymru yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon a adwaenir fel benthycwyr arian didrwydded. Mae'r uned yn ymchwilio benthyca anghyfreithlon ac unrhyw droseddau eraill ac unigolion sydd yn dioddef yn sgil hynny. Mae'r cyflawnwyr yn amrywio o unigolion i'r rhai sydd yn rhan o grwp troseddol mwy trefnus.

Ffôn - 0300 123 3311

(24 awr y dydd)

Money Made Clear Cymru

Yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i reoli eich arian.

Turn2us

Elusen genedlaethol sydd yn helpu pobl sydd yn profi caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennnol a gwasanaethau cymorth.

Cyfeiriad - 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL

Ffôn - 0808 802 2000

Llinell gymorth am ddim
(09:00 – 17:30 Dydd Llun - Dydd Gwener)
×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau