Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Cyngor a chymorth clir, ymarferol i bobl sydd yn cael problemau ag afiechyd meddwl ac arian

Alma’s stori

Alma’s stori

Roeddwn wedi mynd i ddyled o £30,000 cyn i mi dderbyn diagnosis o anhwylder deubegynol. Roeddwn wedi defnyddio cwmni dyled masnachol a oedd yn hollol ddiwerth ond rwyf wedi troi cornel erbyn hyn.

Mwy o wybodaeth
Garrick’s stori

Garrick’s stori

Bu farw fy mab, dioddefais iselder ac felly, nid oeddwn yn medru gweithio na thalu biliau ond rwyf yn ymdopi gyda phethau erbyn hyn... nid oeddwn wir yn ymdopi, roeddwn yn cael trafferth. Nid oeddwn yn cysgu, ac roeddwn yn orbryderus drwy’r amser.

Mwy o wybodaeth
Katherine's stori

Katherine's stori

Mae sgitsoffrenia gan fy chwaer ac roedd yn gwario pob ceiniog a oedd ganddi. Mae pŵer atwrneïaeth arhosol gennyf erbyn hyn, ac rwyf yn gofalu am ei harian ac mae pethau dipyn gwell erbyn hyn.

Mwy o wybodaeth
Darllenwch yr holl straeon

Dal yn ansicr ble i ddechrau?

Peidiwch â phoeni. Rydym yma I'ch tywys at y wybodaeth sydd angen arnoch. Defnyddiwch y dolenni isod a byddwn yn eich gosod ar y trywydd cywir.

/media/1131/homepage-man1.jpg
/media/1133/homepage-woman3.jpg
/media/1138/homepage-woman5.jpg
/media/1136/homepage-woman2.jpg
/media/1141/homepage-man3.jpg
/media/1144/homepage-man4.jpg
/media/1142/homepage-woman4.jpg
/media/1147/homepage-man2.jpg
/media/1145/homepage-woman1.jpg
/media/1132/homepage-woman3-m.jpg
/media/1130/homepage-man1-m.jpg
/media/1134/homepage-man4-m.jpg
/media/1135/homepage-woman2-m.jpg
/media/1137/homepage-woman4-m.jpg
/media/1139/homepage-man3-m.jpg
/media/1140/homepage-woman1-m.jpg
/media/1146/homepage-man2-m.jpg
/media/1143/homepage-woman5-m.jpg
×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau