Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Other Useful Links

 1. Trosolwg
 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?
 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?
 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?
 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll
 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl
 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 8. Other Useful Links

 1. Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

Samariaid

Yn cynnig cymorth emosiynol 24 awr y dydd

Cyfeiriad - The Upper Mill, Kingston Road, Ewell, Surrey KT17 2AF

Ffôn - 116 123

Llinell gymorth am ddim
(24/7 365 diwrnod y flwyddyn)

Age UK

Gwybodaeth a chyngor ar gyfer pobl hyn ynglŷn ag amryw o faterion gan gynnwys budd-daliadau

Ffôn - 0800 678 1602

(8am - 7pm every day)

Victim Support

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen annibynnol sy’n ymroddedig i gefnogi dioddefwyr troseddau a digwyddiadau trawmatig yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn darparu cymorth arbenigol i gefnogi pobl i ymdopi a symud ymlaen i'r pwynt lle maent yn teimlo eu bod yn ôl ar y trywydd iawn gyda'u bywydau.

Ffôn - 08 08 16 89 111

(24/7)

Gwasanaeth Cyngor ar Arian

Rydych yn medru defnyddio gwefan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian er mwyn caael cyngor am faterion eraill yn ymwneud gyda dyledion.

Cyfeiriad - 120 Holborn, London EC1N 2TD

Ffôn - 0800 138 7777

(Dydd Llun i Dydd Gwener (9 a.m. i 6 p.m.))

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 0800 144 8848

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Pa mor gyffredin yw sgamiau a thwyll ar y rhyngrwyd?
 3. Pa fathau o sgamiau a thwyll sy'n bodoli?
 4. Sut i adnabod sgamiau a thwyll?
 5. Cyngor i osgoi sgamiau a thwyll
 6. Sut mae sgamiau a thwyll yn ymwneud ag iechyd meddwl
 7. Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich twyllo neu wedi cael eich twyllo?
 8. Other Useful Links
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau