Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. Sut wyf yn gwneud ewyllys?
 2. Beth os yw fy mherthynas yn etifeddu swm o arian?
 3. Beth yw ymddiriedolaethau yn ôl disgresiwn?
 4. Pwy sydd yn arbenigo mewn ymddiriedolaethau ac afiechyd meddwl?
 5. Sut wyf yn medru dod o hyd i gyfreithiwr?
 6. Camau nesaf

 1. Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

The London Probate Service 

Cyfeiriad - Principal Registry of the Family Division, 7th Floor, 42-49 High Holborn, First Avenue House, Holborn, London WC1V 6NP.

Ffôn - 0207 421 8509 or 0300 123 1072

Cymdeithas y Cyfreithwyr

Cymdeithas y Cyfreithwyr yn Lloegr a Chymru yw'r gymdeithas broffesiynol sydd yn cynrychioli ac yn llywodraethu proffesiwn cyfreithwyr ar gyfer awdurdodaeth yn Lloegr a Chymru.

Ffôn - 020 7320 5650

Cymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP)

Mae Cymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP) yn cadw cofnod o'r cyfreithwyr sydd yn arbenigo mewn ewyllysiau ac ymddiriedolaethau. Rydych yn medru chwilio am gyfreithwyr yn eich ardal ar eu gwefan neu mae modd i chi eu ffonio. Maent yn medru danfon rhestr i chi yn y post.

Cyfeiriad - Artillery House (South), 11 - 19 Artillery Row, London, SW1P 1RT, United Kingdom

Ffôn - 020 3752 3700

(Dydd Llun – Dydd Gwener 9:00am - 5:30pm)

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 0800 144 8848

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

Rethink Trust Corporation

Dewch i ganfod beth yw cronfa ymddiriedolaeth a sut y byddai trefnu cronfa o'r fath yn medru eich helpu chi a'ch anwyliaid.

Cyfeiriad - Third Floor, Old Kelways, Somerton Road, Langport, TA10 9SJ

Ffôn - 01458 258 841

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwneud ewyllys?
 2. Beth os yw fy mherthynas yn etifeddu swm o arian?
 3. Beth yw ymddiriedolaethau yn ôl disgresiwn?
 4. Pwy sydd yn arbenigo mewn ymddiriedolaethau ac afiechyd meddwl?
 5. Sut wyf yn medru dod o hyd i gyfreithiwr?
 6. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau