Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Ymchwil pellach

  1. Sut y mae trafferthion yn ariannol yn medru arwain at broblemau iechyd meddwl?
  2. Sut y mae problemau iechyd meddwl yn medru golygu ei bod hi’n anodd rheoli arian?
  3. Ymchwil pellach
  4. Camau nesaf

Os ydych am ddarllen mwy am y pwnc hwn, mae yna lawer o erthyglau diddorol a llawn gwybodaeth ar wefan y Money & Mental Health Policy institute .

Os ydych yn dymuno mwy o wybodaeth, darllenwch yr erthygl  Money on your Mind sydd yn cynnig gwybodaeth a chyngor pellach ar y cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl.

Mae astudiaeth ddiweddar yn dangos bod dau draean o’r cyflogeion sydd yn cael trafferthion gydag arian hefyd yn nodi eu bod yn dangos o leiaf un arwydd o broblemau iechyd meddwl sydd yn medru effeithio ar eu gallu i wneud y swydd. Er mwyn canfod sut y mae trafferthion ariannol a phroblemau iechyd meddwl yn medru effeithio ar eich gallu yn y gwaith, darllenwch yr erthygl  - Overstretched, Overdrawn, Undeserved.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

  1. Sut y mae trafferthion yn ariannol yn medru arwain at broblemau iechyd meddwl?
  2. Sut y mae problemau iechyd meddwl yn medru golygu ei bod hi’n anodd rheoli arian?
  3. Ymchwil pellach
  4. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau