Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Sut y mae trafferthion yn ariannol yn medru arwain at broblemau iechyd meddwl?

  1. Sut y mae trafferthion yn ariannol yn medru arwain at broblemau iechyd meddwl?
  2. Sut y mae problemau iechyd meddwl yn medru golygu ei bod hi’n anodd rheoli arian?
  3. Ymchwil pellach
  4. Camau nesaf

I’r rhai hynny sydd mewn trafferthion ariannol, mae’n hawdd iawn i ddechrau pryderi a dechrau ymatal rhag gwario ar bethau hanfodol megis bwyd a gwres a gweithgareddau cymdeithasol. Mae sgil-effaith hyn ar y ffordd yr ydych yn byw a’ch sefyllfa gymdeithasol yn medru arwain at iechyd meddwl truenus.

Mae iechyd meddwl truenus hefyd yn medru arwain at ddiymadferthedd neu orbryder, ac mae hyn yn golygu eich bod yn cael trafferth yn rheoli eich gwariant. Yn ystod y cyfnodau yma, mae’n medru bod yn anodd gwirio biliau neu wneud galwadau ffôn a dyma pryd y mae dyledion yn dechrau adeiladu.

Mae iechyd meddwl truenus hefyd yn medru arwain at ddiymadferthedd isel neu orbryder, ac mae hyn yn golygu eich bod yn cael trafferth yn rheoli eich gwariant.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

  1. Sut y mae trafferthion yn ariannol yn medru arwain at broblemau iechyd meddwl?
  2. Sut y mae problemau iechyd meddwl yn medru golygu ei bod hi’n anodd rheoli arian?
  3. Ymchwil pellach
  4. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau