Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Llunio taflen gyllideb

 1. Trosolwg
 2. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 3. Cyfrifon banc a dyledion
 4. Llunio taflen gyllideb
 5. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 6. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 7. Gorchymyn Gweinyddu
 8. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 9. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 10. Methdaliad
 11. Dileu Dyledion
 12. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 13. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 14. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 15. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 16. Camau nesaf

Drawing up a budget sheet

Yn aml, mae’r ffordd orau o ddelio gyda’ch dyledion yn ddibynnol ar faint o arian sydd gennych bob mis ar ôl i chi dalu eich holl filiau hanfodol.

Drwy lunio taflen gyllideb, mae hyn yn eich helpu chi ganfod faint o arian sydd ar yn weddill gennych i dalu eich dyledion bob mis. Mae modd i chi ddarllen mwy am sut i lunio hyn a defnyddio ein cynllunydd cyllidebu defnyddiol.

Mae modd i chi ddarllen mwy am sut i lunio taflen gyllideb a defnyddio ein cynllunydd cyllidebu defnyddiol.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 3. Cyfrifon banc a dyledion
 4. Llunio taflen gyllideb
 5. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 6. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 7. Gorchymyn Gweinyddu
 8. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 9. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 10. Methdaliad
 11. Dileu Dyledion
 12. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 13. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 14. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 15. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 16. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau