Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim

 1. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 2. Cyfrifon banc a dyledion
 3. Llunio taflen gyllideb
 4. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 5. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 6. Gorchymyn Gweinyddu
 7. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 8. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 9. Methdaliad
 10. Dileu Dyledion
 11. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 12. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 13. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 14. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 15. Camau nesaf

Mae cynllun rheoli dyledion yn debyg iawn i hunan-negodi. Fodd bynnag, yn hytrach nag ysgrifennu at y credydwyr a danfon taliadau eich hunan, mae cwmni yn gwneud hyn ar eich rhan. Byddwch yn talu un taliad i’r cwmni rheoli dyledion bob mis a byddant yn cysylltu gyda’ch credydwyr a’n talu'r arian ar eich rhan. Mae ond modd i chi ddefnyddio cynllun rheoli dyledion er mwyn talu ‘benthyciadau diogel’. Nid yw’r dyledion yma wedi eu sicrhau yn erbyn eich eiddo.

Mae yna lawer o gwmnïau sydd yn cynnig gwasanaeth rheoli dyledion ond bydd y rhan fwyaf ohonynt yn codi tâl. Mae yn ddau fudiad sydd yn cynnig gwasanaethau rheoli dyledion yn rhad ac am ddim - PayPlan a StepChange.

Mae yna ddau fudiad sydd yn cynnig cynlluniau rheoli dyled yn rhad ac am ddim - sef PayPlan a StepChange

Pwyntiau pwysig i’w cofio am gynllun rheoli dyled yw:

 • Rhaid i chi fedru talu'r un swm o arian i’r cwmni rheoli dyledion bob mis.
 • Nid oes dim o’r ddyled yn cael ei ddileu. Gan ddibynnu ar faint sy’n ddyledus a faint yr ydych yn medru talu bob mis, efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ad-dalu eich dyledion.
 • Nid yw Cynllun Rheoli Dyledion yn rhwymo yn gyfreithiol, ac felly, mae modd i chi ei atal ar unrhyw adeg.  
 • Nid yw Cynllun Rheoli Dyledion yn rhwymo yn gyfreithiol ar y credydwr, ac nid oes rhaid iddynt dderbyn eich cynnig.

Bydd Cynllun Rheoli Dyledion yn effeithio ar eich statws credyd os ydych yn gwneud taliadau llai. Mae hyn yn golygu y bydd hi’n fwy anodd i chi cael credyd yn y dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 2. Cyfrifon banc a dyledion
 3. Llunio taflen gyllideb
 4. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 5. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 6. Gorchymyn Gweinyddu
 7. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 8. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 9. Methdaliad
 10. Dileu Dyledion
 11. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 12. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 13. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 14. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau