Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Cyfrifon banc a dyledion

 1. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 2. Cyfrifon banc a dyledion
 3. Llunio taflen gyllideb
 4. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 5. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 6. Gorchymyn Gweinyddu
 7. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 8. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 9. Methdaliad
 10. Dileu Dyledion
 11. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 12. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 13. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 14. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 15. Camau nesaf
Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod eich incwm yn cael ei dalu i gyfrif banc neu gymdeithasu adeiladu na sydd yn gysylltiedig gydag unrhyw un o'ch dyledion.

Bank accounts when you have mental health problems

Mae eich banc neu’ch cymdeithas adeiladu yn medru tynnu arian o’ch cyfrif os oes gennych ddyled gyda’r un grŵp bancio. Felly, er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd, mae’n bwysig eich bod yn trefnu bod eich holl incwm yn cael ei dalu i gyfrif na sydd yn gysylltiedig ag unrhyw un o’ch dyledion. Mae gwefan y Lending Standards Board yn rhestru’r prif grwpiau bancio.

Os ydych angen agor cyfrif newydd, dylech ofyn am gyfrif safonol. Dyma gyfrif na sydd yn meddu ar gyfleuster gredyd (er enghraifft gorddrafft). Mae modd talu eich cyflog neu’ch budd-daliadau i’r cyfrif yma. Rydych dal yn medru tynnu arian o beiriant twll yn y wal a threfnu gorchmynion sefydlog a debydau uniongyrchol.

Os ydych yn gwneud cais am gyfrif banc sylfaenol, ni ddylai eich hanes/cefndir credyd effeithio ar eich cais. Mae mwy o wybodaeth am gyfrifon banc sylfaenol ar wefan y  Gwasanaeth Cyngor Arian.  

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 2. Cyfrifon banc a dyledion
 3. Llunio taflen gyllideb
 4. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 5. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 6. Gorchymyn Gweinyddu
 7. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 8. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 9. Methdaliad
 10. Dileu Dyledion
 11. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 12. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 13. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 14. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau