Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf

Dylech nawr feddu ar ddealltwriaeth fwy eglur o’r opsiynau o ran triniaeth sydd yn berthnasol i iechyd meddwl. Dyma rai adnoddau pellach i chi eu gwyntyllu os ydych am ddysgu mwy am y pwnc hwn.

 1. Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

Llinell Gymorth Genedlaethol

Mae'r mudiad hwn yn darparu cyngor am ddyled sydd am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol. Mae modd i chi gysylltu gyda hwy ar y ffôn, ar e-bost neu mewn llythyr.

Cyfeiriad - National Debtline Tricorn House, 51-53 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham B16 8TP

Ffôn - 0808 808 4000

Llinell gymorth am ddim
(Dydd Llun - Dydd Gwener 9am to 8pm a Dydd Sadwrn 9.30am to 1pm)

StepChange

Mae StepChange yn darparu cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol i unrhyw un sydd yn poeni am ddyledion. Rydych yn medru cysylltu gyda hwy ar y ffôn neu ar-lein.

Ffôn - 0800 138 1111

(Dydd Llun - Dydd Gwener (8 a.m. – 8 p.m.) and Dydd Sadwrn (9 a.m. – 2 p.m.))

Gwasanaeth Cyngor ar Arian

Rydych yn medru defnyddio gwefan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian er mwyn caael cyngor am faterion eraill yn ymwneud gyda dyledion.

Cyfeiriad - 120 Holborn, London EC1N 2TD

Ffôn - 0800 138 7777

(Dydd Llun i Dydd Gwener (9 a.m. i 6 p.m.))

Turn2us

Elusen genedlaethol sydd yn helpu pobl sydd yn profi caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennnol a gwasanaethau cymorth.

Cyfeiriad - 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL

Ffôn - 0808 802 2000

Llinell gymorth am ddim
(09:00 – 17:30 Dydd Llun - Dydd Gwener)

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 0800 144 8848

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

Mae'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn medru delio gyda chwynion gan gwsmeriaid ynglŷn â'r rhan fwyaf o faterion ariannol gan gynnwys, er enghraifft: bancio, yswiriant, morgeisi, pensiynau, cynilion a buddsoddiadau, cardiau credyd a chardiau siopau, benthyciadau a chredyd, hurio-prynu a gwlystwyr, cyngor ariannol, stociau, cyfranddaliadau, ymddiriedolaethau uned neu fondiau.

Cyfeiriad - Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol Exchange Tower London E14 9SR

Ffôn - 0800 023 4 567 0300 123 9 123 

Mae galwadau i'r rhif 0800 023 4 567 nawr am ddim o ffonau mudol ac nid yw galwadau i'r rhif 0300 123 9 123 o linellau tir yn costio mwy na galwadau i rifau 01 a 02.
(Dydd Llun - Dydd Gwener 8am – 8pm Dydd Sadwrn 9am – 1pm )

O fewn y pwnc hwn

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau