Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Mae help am ddim ar gael

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
Os ydych wedi cael benthyciad pan nad oeddech yn meddu ar y 'galluedd', dylech gael cyngor cyn gynted ag sydd yn bosib.

Mae’n bwysig eich bod yn ymateb yn gyflym tra bod yna dystiolaeth dal ar gael o’r hyn sydd wedi digwydd. Gallwch gysylltu gyda:

National Debtline

Mae’r mudiad yma yn darparu cyngor am ddim sydd yn annibynnol a’n gyfrinachol ynglŷn â dyledion. Mae modd i chi gysylltu gyda hwy dros y ffȏn, ar e-bost neu mewn llythyr.

Ffȏn: 0808 808 4000 (Llun i Gwener 9am - 8pm a Sadwrn 9.30am - 1pm)

E-bostiwch drwy'r wefan

Gwefan

 

StepChange

Mae StepChange yn darparu cyngor a chymorth am ddim sydd yn gyfrinachol ac ar gyfer unrhyw un sydd yn poeni ynglŷn â dyledion. Mae modd i chi gysylltu gyda hwy dros y ffȏn neu ar-lein.

Ffȏn: 0800 138 1111 (Dydd Llun i Gwener 8am - 8pm a Dydd Sadwrn 8am - 4pm)

E-bostiwch drwy'r wefan

Gwefan 

Os oes cerdyn credyd gennych a’ch bod yn cael trafferth gyda’r ad-daliadau, dyled stopio ddefnyddio’r cerdyn. Os ydych yn parhau i ddefnyddio’r cerdyn, rydych wedyn yn cytuno gydag amodau’r cerdyn credyd. Mae hyn yn golygu eich bod o bosib yn gorfod ad-dalu’r arian yr ydych wedi gwario. Mae hyn yn golygu eich bod yn ‘dilysu’r’ benthyciad.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau