Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf

Returning something you bought when you were ill

Os ydych wedi prynu rhywbeth pan oeddech yn sâl a’ch bod am ddychwelyd yr eitem, dylech wirio os yw’r siop yn meddu ar bolisi dychwelyd eitemau.

Mae llawer o bobl yn prynu pethau ar-lein, dros y ffȏn a thrwy’r post. Mae hyn yn cael ei alw’n ‘werthu o bell’. Pan eich bod yn prynu eitemau gan fusnes yn y ffordd hon, mae hawl gennych i ganslo’r cytundeb o fewn 14 diwrnod o’i wneud. Mae hyn yn cael ei alw’n ‘gyfnod callio’, Nid yw’r rheolau yn perthyn i eitemau sydd wedi eu personoli neu eitemau sydd yn medru dirywio’n gyflym megis blodau. Mae yna eithriadau penodol eraill.

 

Mae hawl gennych i ganslo’r cytundeb o fewn 14 diwrnod o’i wneud.

Er mwyn canslo’r cytundeb yn y cyfnod callio, ysgrifennwch neu e-bostiwch y busnes er mwyn rhoi gwybod iddynt eich bod am ganslo. Byddant yn dweud wrthych yr hyn sydd angen ei wneud nesaf.

Mae modd i chi gael cyngor am ddim o’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth:

Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

Cysylltwch gyda llinell gymorth y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth os ydych angen mwy o help.

Ffȏn: 03454 04 05 06

Er mwyn siarad gyda chynghorydd yn yr iaith Gymraeg, ffoniwch: 03454 04 05 05

Ffȏn Testun: 18001 03454 04 05 06

Ffȏn Testun - Er mwyn siarad gyda chynghorydd yn yr iaith Gymraeg, ffoniwch:18001 03454 04 05 05

Llun i Gwener, 9am - 5pm

Ar gau ar Ŵyl y Banc

Cyfeiriad: 2ail Lawr, Fairfax House, Merrion Street, Leeds, LS2 8JU

Cyswllt ar-lein: ewch i’r wefan.

Gwefan

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau