Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf

Mae yna ganllawiau ynglŷn â’r ffordd y dylai banciau ymddwyn. Nid yw’r canllawiau yma yn gyfreithiau. Fodd bynnag, mae banciau, benthycwyr ac asiantaethau casglu dyledion wedi cytuno i gydymffurfio gyda hwy.

Canllaw galluedd meddwl

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi cyhoeddi canllaw i fenthycwyr. Mae’n cynnwys chwilio am arwyddion o broblemau galluedd a gosod gweithdrefnau fel bod cwsmeriaid yn medru gwneud penderfyniadau gwybodus a bod penderfyniadau am fenthyciadau i bobl sy’n agored i niwed yn rhai gwybodus a chyfrifol.

Canllaw iechyd meddwl a dyledion

Mae’r Grŵp Cyswllt Cyngor Ariannol wedi cyhoeddi canllaw o’r enw Good Practice Awareness Guidelines for Consumers with Mental Health Problems and Debt.

Mae’r canllaw yn nodi y dylai benthycwyr:

 • Sicrhau bod pobl ag afiechyd meddwl yn cael eu trin yn deg,
 • Gweithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chynghorwyr arian,
 • Cyfeirio unrhyw achosion i'r llys fel yr opsiwn olaf, a
 • Ystyried dileu unrhyw ddyledion os yw person yn methu â thalu yn sgil salwch.

Os yw eich benthyciwr yn aelod o gymdeithas fasnachu, efallai bod cod ymarfer eu hunain ganddynt. Mae modd i chi ganfod hyn ar wefan y gymdeithas fasnachu. Os nad yw’r benthyciwr wedi cydymffurfio gyda’r cod, mae’n bosib i chi wneud cwyn.

Os nad yw’r benthyciwr wedi cydymffurfio gyda’r cod, mae’n bosib i chi wneud cwyn.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau