Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf

Can the bank lend to me when I'm unwell?

Os nad ydych yn medru gwneud penderfyniad dros eich hun, nid ydych wedyn yn ‘meddu ar y galluedd’.

Os ydych yn cael benthyciad a bod y benthyciwr yn gwybod nad ydych yn meddu ar y galluedd, efallai na fydd rhaid i chi ad-dalu’r ddyled.

Os ydych yn cael benthyciad a bod y benthyciwr yn gwybod nad ydych yn meddu ar y galluedd, efallai na fydd rhaid i chi ad-dalu’r ddyled.

Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i chi ad-dalu’r ddyled os:

 • Nid oedd y benthyciwr yn gwybod nad oeddech yn meddu ar y galluedd, a
 • Nid oedd unrhyw ffordd y gallai’r benthyciwr wybod nad oeddech yn meddu ar y galluedd.

Oni bai bod rheswm iddynt feddwl fel arall, bydd yr holl fanciau a chymdeithasau adeiladu yn cymryd yn ganiataol eich bod:

 • Yn deall y cytundeb credyd, ac
 • Yn meddu ar y galluedd i wneud penderfyniad am eich arian.

Os ydych yn sâl ac yn ystyried gofyn am fenthyciad, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi fynd â ffrind neu ofalwr gyda chi. Maent yn medru eich helpu drwy’r broses.

 

Os ydych yn sâl ac yn ystyried gofyn am fenthyciad, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi fynd â ffrind neu ofalwr gyda chi.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau