Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf

Mae nifer o opsiynau gennych, gan gynnwys:

 • Gwneud taliadau llai a fforddiadwy,
 • Cynnig un swm sylweddol fel taliad,
 • Gofyn i’r benthyciwr i ddileu’r ddyled,
 • Gwneud cais am orchymyn rhyddhau o ddyled, neu
 • Cais i ddod yn fethdalwr

Ni fydd yr holl opsiynau yma yn gywir i chi gan fod hyn yn dibynnu ar eich sefyllfa. Mae’r pethau canlynol yn medru effeithio ar eich penderfyniad:

 • Eich incwm,
 • Y swm o arian sy’n ddyledus gennych,
 • Y math o ddyled sydd gennych, neu
 • Gwerth eich cartref ac unrhyw eiddo gwerthfawr.

Rydych yn medru derbyn cyngor am ddim ar faterion sy’n ymwneud â dyledion o National Debtline a StepChange. Ewch i’n hadran camau nesaf er mwyn cael eu manylion cyswllt.

Cyngor. chymorth cyfrinachol ac am ddim i unrhyw un sydd yn pryderi am ddyledion.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 2. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 3. Mae help am ddim ar gael
 4. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 5. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 6. Sut wyf yn medru cwyno?
 7. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau