Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Credydau Treth

 1. Deall eich opsiynau
 2. Siarad ar fy rhan
 3. Hawlio budd-daliadau
 4. Credydau Treth
 5. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 6. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 7. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 8. Camau nesaf

Mae rhywun arall hefyd yn medru hawlio credydau treth ar eich rhan. Mae yna adran benodol ar y ffurflen gais credyd treth sydd yn gofyn i’r person yr ydych wedi dewis i fod yn ‘benodai’ i esbonio pam nad ydych yn medru cwblhau ac arwyddo’r ffurflen.

Unwaith eich bod wedi apwyntio rhywun fel eich penodai, bydd y rôl yn cynnwys:

 • Cadarnhewch pa fudd-daliadau yr ydych yn gymwys i’w derbyn.
 • Hawliwch y budd-daliadau hynny drwy gwblhau’r ffurflenni cais priodol (gan gynnwys budd-dal tai, taliadau annibynnol personol, cymorth cyflogaeth a chymorth, credydau gwaith a budd-dal plant).
 • Penderfynwch ba arian fydd yn cael ei dalu iddynt hwy neu i chi. Os yw’r arian yn cael ei dalu iddynt hwy, chi sydd dal yn berchen ar yr arian a rhaid iddynt ei ddefnyddio er eich lles chi.
 • Rhowch wybod i’r Adran Waith a Phensiynau, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi neu’r awdurdod lleol am unrhyw newidiadau perthnasol o ran eich amgylchiadau a chydweithiwch gyda’r mudiadau yma bob amser.
 • Sicrhewch eich bod yn ad-dalu unrhyw ordaliadau sydd wedi eu gwneud o ran y budd-daliadau.
If you are trying to become an appointee for someone with poor mental health and they are not co-operating this can cause problems.

Os ydych yn ceisio cael eich apwyntio fel ‘penodai’ i rywun ag afiechyd meddwl ac nid ydynt yn cydweithredu, mae hyn yn medru achosi problemau Efallai y bydd yn helpu os oes tystiolaeth ysgrifenedig gennych gan feddyg, seiciatrydd neu weithiwr iechyd cymunedol y person dan sylw. Os ydych yn cael unrhyw broblemau yn cael eich apwyntio fel penodai, gallwch gwyno i’r Adran Waith a Phensiynau.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Deall eich opsiynau
 2. Siarad ar fy rhan
 3. Hawlio budd-daliadau
 4. Credydau Treth
 5. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 6. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 7. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau