Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Hawlio budd-daliadau

 1. Deall eich opsiynau
 2. Siarad ar fy rhan
 3. Hawlio budd-daliadau
 4. Credydau Treth
 5. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 6. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 7. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 8. Camau nesaf
Os ydych yn cael trafferth delio gyda’r system fudd-daliadau, efallai eich bod yn medru cael person yr ydych yn ymddiried ynddo i hawlio budd-daliadau ar eich rhan. Mae hyn yn cael ei adnabod fel eich bod yn meddu ar ‘benodai’.

Os ydych yn cael trafferth delio gyda’r system fudd-daliadau, efallai eich bod yn medru cael person yr ydych yn ymddiried ynddo i hawlio budd-daliadau ar eich rhan. Mae hyn yn cael ei adnabod fel eich bod yn meddu ar ‘benodai’.

Os ydych am i rywun gael ei wneud yn ‘benodai’, rhaid i chi i roi gwybod i’r swyddfa leol o’ch Adran Waith a Phensiynau a chwblhau ffurflen BF56. Byddant yn dweud o bosib bod rhaid iddynt ymweld â chi a’ch gofalwr, ffrind neu berthynas cyn penderfynu a oes modd apwyntio’r person hwn yn ‘benodai’.

Mae modd i chi gysylltu hefyd gyda’r awdurdod lleol o ran ceisiadau am fudd-dal tai a/neu gymorth treth cyngor. Os yw awdurdod lleol wedi apwyntio rhywun fel eich ‘penodai’, gallwch ddarparu tystiolaeth o hyn i’r Adran Waith a Phensiynau fel eu bod yn medru apwyntio’r un person fel ‘penodai’ ar gyfer eich budd-daliadau eraill a vice versa.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Deall eich opsiynau
 2. Siarad ar fy rhan
 3. Hawlio budd-daliadau
 4. Credydau Treth
 5. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 6. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 7. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau