Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Deall eich opsiynau

 1. Deall eich opsiynau
 2. Siarad ar fy rhan
 3. Hawlio budd-daliadau
 4. Credydau Treth
 5. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 6. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 7. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 8. Camau nesaf

 

Os ydych yn sâl yn sgil eich iechyd meddwl, efallai y bydd angen help ychwanegol arnoch i reoli eich arian. Efallai bod hyn am eich bod yn yr ysbyty, yn cael trafferth gyda biliau neu waith papur neu’n ei chanfod hi’n anodd rheoli eich gwario.  

Mae yna nifer o ffyrdd gwahanol yr ydych yn medru rhoi caniatâd i’ch gofalwr, ffrind neu berthynas fel bod modd iddynt eich helpu gyda’ch arian. Os ydych yn mynd yn sâl iawn ac yn colli’r galluedd i wneud penderfyniadau am eich arian, mae eich gofalwr, ffrind neu berthynas yn medru gwneud cais eu hunain i reoli eich arian.  

Mae yna nifer o ffyrdd gwahanol yr ydych yn medru rhoi caniatâd i’ch gofalwr, ffrind neu berthynas fel bod modd iddynt eich helpu gyda’ch arian.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Deall eich opsiynau
 2. Siarad ar fy rhan
 3. Hawlio budd-daliadau
 4. Credydau Treth
 5. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 6. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 7. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau