Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf

 1. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 2. Faint fyddaf yn derbyn?
 3. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 4. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 5. Beth am fy nghostau tai?
 6. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 7. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 8. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 9. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 11. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 12. Camau nesaf

Mae yna gap ar y budd-dal a dyma’r uchafswm y mae modd i chi hawlio o’r budd-daliadau canlynol:

Isod, mae’r uchafsymiau y mae modd i chi hawlio bob mis drwy Gredyd Cynhwysol (CC):

Os ydych yn sengl, yn medru gweithio neu’n gwneud gweithgaredd yn ymwneud â gwaith, yn ennill llai na £520 bob mis ac yn byw y tu allan i Lundain

£1,116.67

Os ydych yn sengl, yn medru gweithio neu’n gwneud gweithgaredd yn ymwneud â gwaith, yn ennill llai na £520 bob mis ac yn byw yn Llundain

£1,284.17

Os ydych yn gwpwl, eich dau yn medru gweithio neu’n gwneud gweithgaredd yn ymwneud â gwaith, yn ennill llai na £520 bob mis ac yn byw y tu allan i Lundain

£1,666.67

Os ydych yn gwpwl, eich dau yn medru gweithio neu’n gwneud gweithgaredd yn ymwneud â gwaith, yn ennill llai na £520 bob mis ac yn Llundain

£1,916.67

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 2. Faint fyddaf yn derbyn?
 3. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 4. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 5. Beth am fy nghostau tai?
 6. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 7. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 8. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 9. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 11. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 12. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau