Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Credyd Cynhwysol

 1. Trosolwg
 2. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 3. Credyd Cynhwysol
 4. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 5. Lwfans Ceisio Gwaith
 6. Cymorth Incwm
 7. Budd-dal Analluogrwydd
 8. Lwfans Anabledd Difrifol
 9. Tâl Salwch Statudol
 10. Credydau Treth Gwaith
 11. Taliadau Annibynnol Personol
 12. Beth yw Budd-dal Tai?
 13. Cymorth gyda Llog Morgais
 14. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 15. Cronfa Gymdeithasol
 16. Camau nesaf

Mae’r Credyd Cynhwysol (CC) yn fudd-dal newydd yr ydych yn medru hawlio os ydy’ch incwm yn isel. Efallai y byddwch yn medru derbyn CC os ydych yn gweithio ac ar incwm isel. Bydd yr arian yr ydych yn derbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau ond yn medru cynnwys arian i’w ddefnyddio er mwyn talu am bethau ac arian i dalu eich rhent. Mae’n cael ei gyflwyno ar draws y wlad ar hyn o bryd ac yn mynd i ddisodli rhai o’r budd-daliadau yr ydych eisoes yn eu derbyn.

Bydd yr arian yr ydych yn derbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau ond yn medru cynnwys arian i’w ddefnyddio er mwyn talu am bethau ac arian i dalu eich rhent.

Yn ddibynnol ar ble ydych yn byw, ac os nad ydych yn ddigon da i weithio, efallai y bydd rhaid i chi hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn hytrach na Chredyd Cynhwysol. Ewch i ganfod mwy os ydych yn medru hawlio Credyd Cynhwysol yn eich ardal chi.

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 3. Credyd Cynhwysol
 4. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 5. Lwfans Ceisio Gwaith
 6. Cymorth Incwm
 7. Budd-dal Analluogrwydd
 8. Lwfans Anabledd Difrifol
 9. Tâl Salwch Statudol
 10. Credydau Treth Gwaith
 11. Taliadau Annibynnol Personol
 12. Beth yw Budd-dal Tai?
 13. Cymorth gyda Llog Morgais
 14. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 15. Cronfa Gymdeithasol
 16. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau