Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf

Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn fath o fudd-dal y mae’n bosib i chi ei hawlio os nad ydych yn medru gweithio o ganlyniad i salwch neu anabledd - mae wedi disodli’r Budd-dal Analluogrwydd, a’r Lwfans Anabledd Difrifol

Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn fath o fudd-dal y mae’n bosib i chi ei hawlio os nad ydych yn medru gweithio o ganlyniad i salwch neu anabledd..

Mae modd i chi ddarllen mwy o wybodaeth am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ac iechyd meddwl.  

Gan ddibynnu ar ble ydych yn byw, ac os nad ydych yn ddigon da i weithio, efallai y bydd rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol. Mwy o wybodaeth am hawlio Credyd Cynhwysol yn eich ardal. Mae modd i chi hefyd i gael gwybodaeth fwy manwl am Gredyd Cynhwysol.

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau