Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Budd-dal Analluogrwydd

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf

Roedd Budd-dal Analluogrwydd yn fudd-dal yr oeddech yn arfer ei hawlio os oeddech yn rhy sâl i weithio ond nid ydych yn medru hawlio’r budd-dal hwn o’r newydd mwyach. Mae wedi ei ddisodli gan y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, ond mae rhai pobl dal yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd. Yn 2011, roedd yr Adran Waith a Phensiynau wedi dechrau ailasesu pawb sydd yn derbyn y Budd-dal Analluogrwydd gan ddefnyddio’r rheolau Lwfans Cymorth a Chyflogaeth.

 

 

Yn 2011, roedd yr Adran Waith a Phensiynau wedi dechrau ailasesu pawb sydd yn derbyn y Budd-dal Analluogrwydd gan ddefnyddio’r rheolau Lwfans Cymorth a Chyflogaeth.

Nid oes modd i ni fedru dweud pa bryd yn union y bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn eich ail-asesu ar gyfer y Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (neu’r Credyd Cynhwysol os ydych yn byw mewn ardal gwasanaeth lawn) os ydych dal yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd ond efallai y bydd y llinell gymorth y Ganolfan Byd Gwaith yn medru dweud wrthych. Bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn cysylltu gyda chi pan fyddant yn adolygu eich cais am Fudd-dal Analluogrwydd ac nid oes rhaid i chi wneud dim byd cyn eu bod yn cysylltu gyda chi.

Llinell Gymorth y Ganolfan Byd Gwaith

Ffȏn: 0345 608 8545

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau