Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Lwfans Anabledd Difrifol

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf

Roedd Lwfans Anabledd Difrifol yn fudd-dal yr oeddech yn medru derbyn os yn rhy sâl i weithio ond nid oes hawl gennych i wneud cais newydd am Lwfans Anabledd Difrifol mwyach. Mae’r Adran Waith a Phensiynau wedi disodli’r Lwfans Anabledd Difrifol gyda’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ond efallai y bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn parhau gyda’ch cais os ydych wedi bod yn derbyn y Lwfans Cymorth Cyflogaeth cyn Ebrill 2001.

Mae’r Adran Waith a Phensiynau wedi disodli’r Lwfans Anabledd Difrifol gyda’r Lwfans Cymorth a Chyflogaeth. Fodd bynnag, efallai y bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn parhau gyda’ch cais os ydych wedi bod yn derbyn y Lwfans Cymorth Cyflogaeth cyn Ebrill 2001.

Nid oes modd i ni fedru dweud pa bryd y bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn eich ail-asesu ar gyfer y Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (neu’r Credyd Cynhwysol os ydych yn byw mewn ardal gwasanaeth lawn) os ydych dal yn derbyn y Lwfans Anabledd Difrifol ond efallai y bydd llinell gymorth y Ganolfan Byd Gwaith yn medru dweud wrthych. Bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn cysylltu gyda chi pan fyddant yn adolygu eich cais am Fudd-dal Analluogrwydd ac nid oes rhaid i chi wneud dim byd cyn eu bod yn cysylltu gyda chi.

 

Llinell Gymorth y Ganolfan Byd Gwaith

Ffȏn: 0345 608 8545

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau