Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf

Chi sydd yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau yr ydych yn gymwys i’w derbyn- nid oes rhaid i’r Adran Waith a Phensiynau a’ch cyngor lleol ddweud wrthych am yr hyn dylech fod yn ei hawlio. Mae modd defnyddio offeryn ar-lein i wirio'r hyn y mae modd i chi hawlio ond nodwch os gwelwch yn dda mai canllaw yw hwn yn unig; ni fydd yn dweud wrthych os bydd eich cais yn llwyddiannus. Mae’r elusen Turn2us yn cynnig cyfrifiannell ar-lein y mae’n bosib i chi ddefnyddio.

 

Efallai y bydd cynghorydd hawliau lles yn medru cynnig help os ydych yn cael problemau gyda’ch budd-daliadau neu’n ansicr pa rai y dylech fod yn ceisio eu hawlio - mae hyn yn rhywun sydd yn arbenigo mewn budd-daliadau. Maent yn medru gwirio eich bod yn derbyn yr hyn yr ydych yn gymwys i’w dderbyn a helpu gyda cheisiadau ac apeliadau.

Efallai y bydd cynghorydd hawliau lles yn medru cynnig help os ydych yn cael problemau gyda’ch budd-daliadau neu’n ansicr pa rai y dylech fod yn ceisio eu hawlio.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau