Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?

 1. Trosolwg
 2. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 3. Credyd Cynhwysol
 4. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 5. Lwfans Ceisio Gwaith
 6. Cymorth Incwm
 7. Budd-dal Analluogrwydd
 8. Lwfans Anabledd Difrifol
 9. Tâl Salwch Statudol
 10. Credydau Treth Gwaith
 11. Taliadau Annibynnol Personol
 12. Beth yw Budd-dal Tai?
 13. Cymorth gyda Llog Morgais
 14. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 15. Cronfa Gymdeithasol
 16. Camau nesaf

Chi sydd yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau yr ydych yn gymwys i’w derbyn- nid oes rhaid i’r Adran Waith a Phensiynau a’ch cyngor lleol ddweud wrthych am yr hyn dylech fod yn ei hawlio. Mae modd defnyddio offeryn ar-lein i wirio'r hyn y mae modd i chi hawlio ond nodwch os gwelwch yn dda mai canllaw yw hwn yn unig; ni fydd yn dweud wrthych os bydd eich cais yn llwyddiannus. Mae’r elusen Turn2us yn cynnig cyfrifiannell ar-lein y mae’n bosib i chi ddefnyddio.

 

Efallai y bydd cynghorydd hawliau lles yn medru cynnig help os ydych yn cael problemau gyda’ch budd-daliadau neu’n ansicr pa rai y dylech fod yn ceisio eu hawlio - mae hyn yn rhywun sydd yn arbenigo mewn budd-daliadau. Maent yn medru gwirio eich bod yn derbyn yr hyn yr ydych yn gymwys i’w dderbyn a helpu gyda cheisiadau ac apeliadau.

Efallai y bydd cynghorydd hawliau lles yn medru cynnig help os ydych yn cael problemau gyda’ch budd-daliadau neu’n ansicr pa rai y dylech fod yn ceisio eu hawlio.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 3. Credyd Cynhwysol
 4. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 5. Lwfans Ceisio Gwaith
 6. Cymorth Incwm
 7. Budd-dal Analluogrwydd
 8. Lwfans Anabledd Difrifol
 9. Tâl Salwch Statudol
 10. Credydau Treth Gwaith
 11. Taliadau Annibynnol Personol
 12. Beth yw Budd-dal Tai?
 13. Cymorth gyda Llog Morgais
 14. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 15. Cronfa Gymdeithasol
 16. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau