Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
06/04/2021

Tâl Salwch Statudol

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf

Beth yw’r Tâl Salwch Statudol?

Nid yw’r Tâl Salwch Statudol yn fudd-dal lles mewn gwirionedd; bydd cyflogwyr yn talu eu cyflogeion os ydynt yn rhy sâl i weithio.

 

A allaf hawlio Tâl Salwch Statudol?

Nid oes rhaid i chi wneud cais i dderbyn Tâl Salwch Statudol am fod cyflogwyr yn talu hyn am uchafswm o 28 wythnos os ydych yn cwrdd â’r meini prawf - dyma’r gyfraith. Byddwch yn derbyn £96.35 yr wythnos fel Tâl Salwch Statudol ond bydd rhai cyflogwyr yn talu mwy. Dyma’r tâl salwch cytundebol– dylech wirio eich cytundeb er mwyn cadarnhau faint y bydd eich cyflogwr yn talu os ydych yn sâl. Bydd eich cyflogwr yn danfon ffurflen SSP1 atoch pan fydd eich Tâl Salwch Statudol ar fin dod i ben a dylech hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os ydych dal yn rhy sâl i weithio pan fydd y Tâl Salwch Statudol yn dod i ben.

 

 

Nid oes rhaid i chi wneud cais i dderbyn Tâl Salwch Statudol am fod cyflogwyr yn talu hyn am uchafswm o 28 wythnos os ydych yn cwrdd â’r meini prawf - dyma’r gyfraith.

Nid ydych yn medru derbyn Tâl Salwch Statudol os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau
 • Tâl Mamolaeth Statudol
 • Lwfans Mamolaeth
 • Tâl Tadolaeth Statudol
 • Tâl Rhiant a Rennir Statudol
 • Tâl Mabwysiadu Statudol

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 2. Credyd Cynhwysol
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 4. Lwfans Ceisio Gwaith
 5. Cymorth Incwm
 6. Budd-dal Analluogrwydd
 7. Lwfans Anabledd Difrifol
 8. Tâl Salwch Statudol
 9. Credydau Treth Gwaith
 10. Taliadau Annibynnol Personol
 11. Beth yw Budd-dal Tai?
 12. Cymorth gyda Llog Morgais
 13. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 14. Cronfa Gymdeithasol
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau