Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?

 1. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 2. Faint fyddaf yn derbyn?
 3. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 4. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 5. Beth am fy nghostau tai?
 6. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 7. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 8. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 9. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 11. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 12. Camau nesaf

Gwaith

Rydych dal yn medru hawlio Credyd Cynhwysol (CC) hyd yn oed os ydych yn gweithio, ond bydd y swm yr ydych yn derbyn yn medru lleihau’r swm o CC yr ydych yn ei dderbyn.

Rydych dal yn medru hawlio Credyd Cynhwysol (CC) hyd yn oed os ydych yn gweithio, ond bydd y swm yr ydych yn derbyn yn medru lleihau’r swm o CC yr ydych yn ei dderbyn.

Efallai eich bod yn talu treth drwy Pay As You Earn (PAYE); yn yr achos hwn, bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn dweud wrth yr Adran Waith a Phensiynau faint ydych yn ennill.

Os ydych yn hunangyflogedig, dylech ddweud wrth yr Adran Waith a Phensiynau faint ydych yn ennill bob mis. Efallai bod hyn yn newid bob wythnos neu fis, ac felly, bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn asesu eich incwm drwy nodi eich bod yn ennill isafswm bob mis. Dyma’r isafswm incwm ac mae’n seiliedig ar y cyflog isafswm cenedlaethol, sef 35 awr yr wythnos. Yn seiliedig ar hyn, byddwch yn derbyn isafswm incwm wythnosol o:

 • £227.05 os ydych yn 21 neu’n hŷn,
 • £178.05 os ydych rhwng 18 ac 20, neu
 • £132.65 os ydych o dan 18.

Astudio

Nid ydych yn medru hawlio CC fel arfer os ydych yn fyfyriwr llawn amser sydd yn astudio:

 • Gradd,
 • Ôl-radd,
 • Diploma addysg uwch,
 • Diploma cenedlaethol uwch, a
 • Unrhyw gymhwyster arall sydd yn uwch na GNVQ datblygedig neu safon lefel A.

Rydych yn medru hawlio CC pan yn astudio os

 • Plentyn gennych
 • Rydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl neu'r Taliad Annibynnol Personol  ar unrhyw gyfradd ar gyfer unrhyw elfen, a
 • Rydych yn meddu ar allu cyfyngedig i weithio.

Os ydych yn astudio rhan amser ac yn cwrdd â’r amodau sydd wedi eu hamlinellu yn eich ymrwymiad hawlydd, mae modd i chi hawlio CC

 

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 2. Faint fyddaf yn derbyn?
 3. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 4. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 5. Beth am fy nghostau tai?
 6. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 7. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 8. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 9. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 11. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 12. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau