Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Pryd y bydd angen i mi hawlio

 1. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 2. Faint fyddaf yn derbyn?
 3. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 4. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 5. Beth am fy nghostau tai?
 6. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 7. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 8. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 9. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 11. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 12. Camau nesaf

Mae’r Credyd Cynhwysol (CC) ar gael i bawb yn y wlad, ond ar hyn o bryd, dim ond pobl benodol mewn ardaloedd penodol sydd yn medru hawlio’r CC.

Er y bydd pawb yn medru hawlio CC maes o law, mae’n rhaid i chi hawlio CC nawr os:

 • Rydych yn sengl,
 • Nid ydych yn byw gyda phlentyn,
 • Rydych yn chwilio am waith,
 • Rydych yn gwneud cais newydd am fudd-daliadau, a
 • Y Canolfan Byd Gwaith sydd yn prosesu ceisiadau CC yn prosesu eich cais.

 

A oes angen i mi hawlio Credyd Cynhwysol os oes plant gennyf?

Ewch i’r ddolen ganlynol am restr o’r  Canolfannau Byd Gwaith sydd yn derbyn ceisiadau am CC i deuluoedd gydag uchafswm o ddau blentyn.

Beth os oes mwy na dau o blant gennyf?

Nid oes hawl gan deuluoedd sydd â mwy na dau o blant i wneud cais newydd am CC tan Dachwedd 2018 mewn unrhyw ardal, ac felly, mae teuluoedd yn y sefyllfa hon yn hawlio budd-daliadau cyfredol yn lle.

Weithiau, mae modd i chi newid i’r CC os ydych yn hawlio budd-daliadau eraill, hyd yn oed os nad ydych yn sengl neu’n chwilio am waith – gofynnwch am gyngor gan arbenigwr budd-daliadau lles cyn eich bod yn gwneud hyn oherwydd eich efallai y byddant yn derbyn llai o fudd-daliadau o dan y CC.

Os nad ydych yn byw mewn un o’r ardaloedd lle y mae’r CC ar gael, ni fydd eich budd-daliadau yn newid. Mae’r Adran Waith a Phensiynau yn cyflwyno Credyd Cynhwysol dros gyfnod o amser. Mae disgwyl y bydd hyn yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2018.

 

 

Mae’r Adran Waith a Phensiynau yn cyflwyno Credyd Cynhwysol dros gyfnod o amser. Mae disgwyl y bydd hyn yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2018.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 2. Faint fyddaf yn derbyn?
 3. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 4. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 5. Beth am fy nghostau tai?
 6. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 7. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 8. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 9. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 11. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 12. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau