Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
06/04/2021

Beth yw Premiwm Gofalwr?

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf

Mae’r Premiwm Gofalwr yn £37.70 yr wythnos ar ben y budd-daliadau eraill yr ydych yn hawlio. Dyma hwy.

 

 

Mae modd i chi hawlio swm ychwanegol ar ben y Credydau Pensiwn. Mae hyn yn cael ei alw’n ‘Ychwanegiad Gofalwr’.

Mae modd i chi hawlio swm ar ben y Credydau Pensiwn.

Er mwyn ychwanegu'r Premiwm Gofalwr at eich budd-dal, dylech wneud cais am Lwfans Gofalwr (LG). Efallai na fyddwch yn derbyn LG, os ydych yn derbyn budd-daliadau eraill megis Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth. Mae modd i chi ddarllen mwy am y Lwfans Gofalwr a sut i wneud cais yn yr adran Beth yw Lwfans Gofalwr.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau