Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw Credydau Gofalwr?

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf

Os nad ydych yn gweithio, ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol. Mae cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol yn cyfrif tuag at eich Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth, gan eich helpu i fod yn gymwys ar gyfer y fath bensiwn.

Mae Credydau Gofalwr yn cyfrif tuag at eich cofnod Yswiriant Cenedlaethol, gan eich helpu chi fod yn gymwys ar gyfer Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth.

Byddwch yn gymwys i dderbyn Credydau Gofalwr os:

 • Ydych yn treulio mwy nag 20 awr yr wythnos yn gofalu,
 • Nid ydych yn derbyn Lwfans Gofalwr, a
 • Mae’r person yr ydych yn gofalu amdano yn derbyn

Os nad yw’r person yr ydych yn gofalu amdano yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau yma, rydych dal yn medru derbyn Credydau Gofalwr os yw gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol yn cadarnhau eich bod yn darparu digon o ofal.

Er mwyn gwneud cais am Gredydau Gofalwr, cysylltwch â’r Uned Lwfans Gofalwr ar 0845 608 4321

 

Uned Lwfans Gofalwr

0845 608 4321

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau