Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
06/04/2021

Beth yw Lwfans Gofalwr?

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf
Mae Lwfans Gofalwr (LG) yn fudd-dal y mae modd i chi hawlio os ydych yn ofalwr llawn amser.

Carers allowance for mental health carers

Mae Lwfans Gofalwr (LG) yn fudd-dal y mae modd i chi hawlio os ydych yn ofalwr llawn amser. Rydych yn medru derbyn £67.60 yr wythnos. 

Rydych yn medru hawlio LG os ydych yn gweithio ond nid yn ennill mwy na £128 yr wythnos. Nid yw LG yn cael ei effeithio gan unrhyw gynilion sydd gennych. 

Rydych yn gymwys ar gyfer LG os ydych: 

 • Yn treulio mwy na 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun,
 • Yn 16 neu’n hŷn,
 • Yn unigolyn na sydd mewn addysg llawn amser,
 • Byw yn y DU ac yn gorfod cydymffurfio gyda’r system rheoli mewnfudo,
 • Yn ennill llai na £128 yr wythnos (ar ôl treth, Yswiriant Cenedlaethola a hanner unrhyw gyfraniadau pensiwn), ac

Yn gofalu am rywun sydd yn derbyn:

 Mae modd ôl-ddyddio LG am hyd at 3 mis ar yr amod eich bod yn cwrdd â’r meini prawf yn ystod y cyfnod hwn.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau