Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf

Os ydych eisoes yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA), bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn eich asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP) os ydych o dan 65 a:

 • Mae’r cyfnod yr ydych fod derbyn LBA yn dod i ben, neu
 • Rydych yn dweud wrth yr Adran Waith a Phensiynau bod eich anghenion gofal neu symudedd wedi newid

Bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn gofyn i bawb arall sydd yn hawlio LBA i hawlio TAP erbyn diwedd 2017. Mae hyn yn cynnwys pawb sydd wedi derbyn dyfarniad am fywyd. Os nad ydych yn hawlio TAP pan fydd yr Adran Waith a Phensiynau yn gofyn i chi, bydd eich LBA yn dod i ben.  .

Os nad ydych yn hawlio TAP pan fydd yr Adran Waith a Phensiynau yn gofyn i chi, bydd eich LBA yn dod i ben.

Bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn cysylltu gyda chi pan fyddant yn adolygu eich cais. Bydd 4 wythnos gennych i wneud cais am TAP. Ni fydd hawl gennych i barhau i dderbyn LBA.

A oes modd i mi hawlio TAP ynghynt na hyn?

Mae modd i chi hawlio TAP ynghynt ond dylech ystyried hyn yn ofalus cyn gwneud cais. Ni fydd llawer o bobl sydd yn derbyn LBA yn derbyn TAP neu mi fyddant yn derbyn TAP ar y gyfradd is. Mae hyn yn sgil y ffaith fod yr amodau cymhwyso yn wahanol. Ni fyddwch yn derbyn TAP ar yr un pryd â’r LBA. 

Beth os ydych yn hŷn na 65

Os ydych yn 65 erbyn 8fed Ebrill 2013, rydych dal yn medru hawlio’r LBA. Ni fydd yr Adran Waith a Phensiynau yn gofyn i chi hawlio TAP.

Os ydych yn hŷn na’n 65, nid ydych yn medru gwneud cais newydd am LBA neu TAP. Bydd angen i chi hawlio Lwfans Mynychu.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau