Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf

Mae’r Adran Waith a Phensiynau yn cynnig ychydig o wybodaeth gyffredinol am Taliad Annibynnol Personol (TAP).

Canllaw i asesiadau meddygol

Mae’r Adran Waith a Phensiynau wedi cyhoeddi canllaw am sut y bydd aseswyr meddygol yn eich asesu. Mae’n hir iawn ac yn fanwl a dim ond rhannau ohono fydd yn berthnasol i chi, Mae modd darllen hwn ar wefan yr Adran a Waith a Phensiynau (155 pages).

 

Manylion Cyswllt Defnyddiol

Dyma rai gysylltiadau defnyddiol sydd yn medru eich helpu gyda chais am Daliad Annibynnol Personol (TAP).

Llinell Gymorth Taliad Annibynnol Personol (TAP)

Ffȏn: 0345 850 3322 (gwybodaeth)

Ffȏn: 0800 917 22 22 (ceisiadau newydd)

Ffȏn Destun: 0345 601 6677

Llun i Gwener, 8 am - 6 pm

 

Cyngor ar Bopeth

Yn cael ei adnabod cyn hyn fel Cyngor ar Bopeth. Maent yn cynnig cyngor am ddim, yn gyfrinachol, yn wrthrychol a’n annibynnol. Maent yn medru cynghori ar faterion dyled, budd-daliadau, tai ac eraill. Rydych yn medru derbyn cyngor wyneb i wyneb neu dros y ffȏn.

Mae modd canfod eich gwasanaeth Cyngor ar Bopeth lleol yma - www.citizensadvice.org.uk.

Ffȏn: 0344 477 2020

Dylai defnyddwyr TextRelay ffonio: 03444 111 445

Turn2us

Gwasanaeth elusennol sydd yn helpu pobl i gael gafael ar yr arian sydd ar gael iddynt drwy fudd-daliadau lles a grantiau.

Gwefan: www.turn2us.org.uk

Yr awdurdod lleol

Mae llawer iawn o awdurdodau lleol yn darparu cynghorwyr budd-daliadau. Rydych yn medru canfod manylion lleol eich awdurdod lleol ar GovUK. Cliciwch y ddolen isod.

www.gov.uk/find-your-local-council

 

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau