Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
22/06/2020

A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf

Speaking to a welfare advisor

Mae’r system budd-daliadau lles yn gymhleth. Siaradwch gyda chynghorydd lles os ydych angen help i wneud cais am fudd-daliadau. 

Siaradwch gyda chynghorydd lles os ydych angen help i wneud cais am fudd-daliadau.

Mae mudiadau hawliau lles gwahanol yn medru cynnig gwasanaethau gwahanol. Mae rhai yn helpu gyda’r pethau canlynol:

 • Llenwi ffurflen
 • Help gyda’r broses apelio
 • Cynrychioli mewn tribiwnlys
 • Esbonio pa fudd-daliadau eraill yr ydych yn medru hawlio
 • Rhoi gwybodaeth gyffredinol am fudd-daliadau

Mae cynghorwyr hawliau lles gan Gyngor ar Bopeth. Efallai bod angen i chi ganfod cynghorydd hawliau lles drwy Turn2us neu’r awdurdod lleol.

Nid yw Cymorth Cyfreithiol ar gael i bobl sydd yn hawlio budd-daliadau oni bai eich bod angen apelio i Uwch Dribiwnlys. Rydych yn medru apelio i’r Uwch Dribiwnlys os ydych yn credu fod camgymeriad cyfreithiol wedi ei wneud. Er enghraifft, os ydych yn credu nad yw’r broses wedi ei dilyn yn gywir.

 

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau