Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf
Efallai y bydd rhaid i chi fynychu asesiad meddygol wyneb i wyneb gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol nad ydych yn ei adnabod.

Medical assessment

Efallai y bydd rhaid i chi fynychu asesiad meddygol wyneb i wyneb gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol nad ydych yn ei adnabod. Bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn o fudiad preifat yn cynnal yr asesiad. Bydd Capita yn cynnal yr asesiad ar gyfer canolbarth Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon a’r Gwasanaeth Asesu Annibynnol ar gyfer gweddill y DU.

Efallai na fydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn arbenigo mewn iechyd meddwl. Mae modd i chi ofyn am weithiwr iechyd meddwl proffesiynol i’ch asesu. Fodd bynnag, nid oes hawl gennych i dderbyn hyn.

Mae’r asesiadau yma yn cael eu cynnal fel arfer mewn canolfan. Mae modd i chi ofyn i rywun ymweld â’ch cartref - rydych yn fwy tebygol o dderbyn hyn os nad ydych yn medru mynd i’r ganolfan asesu yn sgil eich cyflwr iechyd.

Rydych yn medru mynd â rhywun, megis eich gofalwr, gyda chi fel cymorth ar gyfer yr asesiad. Ni fyddant yn medru ateb cwestiynau ar eich rhan ond byddant yn medru ychwanegu at y wybodaeth yr ydych yn rhannu.

Bydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn gofyn cwestiynau am eich iechyd ac o bosib yn cynnal asesiad corfforol byr. Ond bydd hyn ond yn digwydd os ydych wedi nodi ar eich ffurflen fod cyflwr corfforol arnoch.

Mae’n medru bod yn ddefnyddiol i lunio rhestr o’r pwyntiau yr ydych am drafod cyn cynnal yr asesiad. Mae modd i chi fynd â’r rhestr yma gyda chi i’r asesiad.

Wedi eich asesiad meddygol, bydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn asesu’r holl dystiolaeth ac yn ysgrifennu adroddiad. Byddant yn danfon hyn at yr Adran Waith a Phensiynau a fydd yn defnyddio’r holl wybodaeth er mwyn penderfynu os byddwch yn derbyn Taliad Annibynnol Personol.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw TAP?
 2. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 3. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 4. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut wyf yn gwneud cais?
 6. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 7. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 8. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 9. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 10. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 11. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 12. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 13. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 14. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau