Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?

 1. Trosolwg
 2. Beth yw TAP?
 3. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 4. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 6. Sut wyf yn gwneud cais?
 7. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 8. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 9. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 11. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 12. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 13. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 14. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 15. Camau nesaf
Efallai y bydd rhaid i chi fynychu asesiad meddygol wyneb i wyneb gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol nad ydych yn ei adnabod.

Medical assessment

Efallai y bydd rhaid i chi fynychu asesiad meddygol wyneb i wyneb gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol nad ydych yn ei adnabod. Bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn o fudiad preifat yn cynnal yr asesiad. Bydd Capita yn cynnal yr asesiad ar gyfer canolbarth Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon a’r Gwasanaeth Asesu Annibynnol ar gyfer gweddill y DU.

Efallai na fydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn arbenigo mewn iechyd meddwl. Mae modd i chi ofyn am weithiwr iechyd meddwl proffesiynol i’ch asesu. Fodd bynnag, nid oes hawl gennych i dderbyn hyn.

Mae’r asesiadau yma yn cael eu cynnal fel arfer mewn canolfan. Mae modd i chi ofyn i rywun ymweld â’ch cartref - rydych yn fwy tebygol o dderbyn hyn os nad ydych yn medru mynd i’r ganolfan asesu yn sgil eich cyflwr iechyd.

Rydych yn medru mynd â rhywun, megis eich gofalwr, gyda chi fel cymorth ar gyfer yr asesiad. Ni fyddant yn medru ateb cwestiynau ar eich rhan ond byddant yn medru ychwanegu at y wybodaeth yr ydych yn rhannu.

Bydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn gofyn cwestiynau am eich iechyd ac o bosib yn cynnal asesiad corfforol byr. Ond bydd hyn ond yn digwydd os ydych wedi nodi ar eich ffurflen fod cyflwr corfforol arnoch.

Mae’n medru bod yn ddefnyddiol i lunio rhestr o’r pwyntiau yr ydych am drafod cyn cynnal yr asesiad. Mae modd i chi fynd â’r rhestr yma gyda chi i’r asesiad.

Wedi eich asesiad meddygol, bydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn asesu’r holl dystiolaeth ac yn ysgrifennu adroddiad. Byddant yn danfon hyn at yr Adran Waith a Phensiynau a fydd yn defnyddio’r holl wybodaeth er mwyn penderfynu os byddwch yn derbyn Taliad Annibynnol Personol.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw TAP?
 3. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 4. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 6. Sut wyf yn gwneud cais?
 7. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 8. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 9. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 11. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 12. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 13. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 14. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau