Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw’r Credyd Cynhwysol?

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf
Mae’r Credyd Cynhwysol (CC) yn fudd-dal newydd sydd yn cael ei dalu’n fisol.

Mae’r Credyd Cynhwysol (CC) yn fudd-dal newydd sydd yn cael ei dalu’n fisol. Rydych yn medru derbyn CC os ydych yn derbyn ychydig o incwm neu dim incwm o gwbl ac yn meddu ar lefelau isel o gynilion a chyfalaf.

Bydd CC yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

Os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau sydd yn cael eu disodli gan y CC, bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn eich symud i’r CC rhywbryd cyn 2022.

Mae’r CC yn cynnwys nifer o ‘Elfennau’. Rydych yn medru derbyn sawl elfen o CC gan ddibynnu ar eich amgylchiadau. Mae hyn yn cynnwys Elfen Gofalwyr. Rydych yn gymwys i dderbyn hyn os ydych yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun sydd yn derbyn:

 • Lwfans Gweini,
 • Taliad Annibynnol Personol (elfen byw’n ddyddiol safonol neu uwch), neu
 • Lwfans Byw i’r Anabl (elfen ofal cyfradd ganoli neu uwch).

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 2. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 3. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 4. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 5. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 6. Beth yw Credydau Gofalwr?
 7. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau