Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf

Ni fydd hyn yn effeithio fel arfer ar eich Credyd Cynhwysol tan eich bod wedi bod yn yr ysbyty am fwy na chwe mis ond ar hyn o bryd, nid oes dim gwybodaeth ynglŷn â beth sydd yn digwydd ar ôl chwe mis. Gofynnwch am gyngor gan eich arbenigwr hawliau lles yn eich canolfan Byd Gwaith lleol os yw hyn berthnasol i chi, fel eich bod yn medru deall yr hyn sydd angen ei wneud. Mae modd i chi gael gwybodaeth gan eich swyddfa leol o Gyngor Ar Bopeth:

Cyngor Ar Bopeth

Ffôn (Lloegr): 08444 111 444

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk

Cyplau

Rydych chi a’ch partner dal yn parhau i gael eich ystyried yn gwpl at ddibenion Credyd Cynhwysol am chwe mis ond wedi hyn, bydd y ddau ohonoch yn cael eich trin fel hawlwyr sengl ac efallai y bydd rhaid i chi wneud cais eto am y budd-daliadau. Mae hyn yn golygu:

 • Nid ydych yn medru gwneud cais ar y cyd am Gredyd Cynhwysol,
 • Wrth gyfrif eich budd-dal, ni fydd hyn yn cynnwys symiau ar gyfer eich partner, a
 • Dylech roi gwybod i’r Adran Waith a Phensiynau gan fod rhaid i chi wneud cais eto efallai am Gredyd Cynhwysol fel person sengl.

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau