Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf

Mae delio gyda dyledion yn medru gosod straen arnoch, ac os nad ydych yn teimlo’n ddigon da i reoli hyn, rydych yn medru rhoi caniatâd i’ch gofalwr i reoli eich dyledion ar eich rhan. Er mwyn gwneud hyn, ysgrifennwch lythyr at eich benthycwyr neu unrhyw gredydwr er mwyn cadarnhau eich bod yn rhoi caniatâd i rywun arall i ddelio gyda’r hyn sydd angen ei wneud.

Mae delio gyda dyledion yn medru gosod straen arnoch, ac os nad ydych yn teimlo’n ddigon da i reoli hyn, rydych yn medru rhoi caniatâd i’ch gofalwr i reoli eich dyledion ar eich rhan.

Rydych yn medru derbyn cyngor am ddyledion am ddim o’r mudiadau canlynol:

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’r mudiad yma yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol ac am ddim ynglŷn â dyledion, mae modd i chi gysylltu gyda hwy ar y ffôn, ar e-bost neu mewn llythyr.

Cyfeiriad - National Debtline Tricorn House, 51-53 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham B16 8TP

Ffôn - 0808 808 4000

Rhadffôn

(Dydd Llun - Gwener 9am i 8pm a Dydd Sadwrn 9.30am i 1pm)

E-bostiwch drwy'r wefan: www.nationaldebtline.org/EW/Pages/Email-us-for-Advice.aspx

Gwefab: www.nationaldebtline.org

StepChange

Mae StepChange yn darparu cyngor a chymorth cyfrinachol ac am ddim i unrhyw un sydd yn poeni am ddyledion. Mae modd i chi gysylltu gyda hwy ar y ffôn neu ar-lein.

Ffôn - 0800 138 1111

(Dydd Llun - Gwener 8am - 8pm a Dydd Sadwrn 8am - 4pm) 

E-bostiwch drwy'r wefan:www.stepchange.org/Contactus/Sendusanemail.aspx

Gwefan: www.stepchange.org

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau