Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf

Os ydych yn gweithio ac angen cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith gan nad ydych yn ddigon sâl, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn tâl salwch. Efallai y bydd eich cytundeb cyflogaeth yn datgan faint y bydd eich cyflogwr yn talu ac am ba mor hir y byddwch yn derbyn y taliad; mae hyn yn cael ei alw’n ‘dâl salwch cytundebol’.  

Efallai y bydd angen i chi roi ‘nodyn ffitrwydd’ i’ch cyflogwyr sydd yn profi nad ydych yn medru gweithio; mae modd i chi siarad gyda’ch meddyg os ydych angen nodyn ffitrwydd.

Os nad yw eich cytundeb yn crybwyll tâl salwch cytundebol, efallai eich bod dal yn gymwys i dderbyn Tâl Salwch Statudol. Dyma’r isafswm y mae’n rhaid i’ch cyflogwr dalu ac mae’n cael ei dalu am hyd at 28 wythnos. Os ydych yn yr ysbyty am fwy na 28 wythnos, rydych yn medru gwneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Os yw eich tâl salwch yn llai na’ch incwm arferol, efallai byddwch yn gymwys i dderbyn credydau treth a mwy o fudd-daliadau megis Cymorth Incwm, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau ac efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn Budd-daliadau Tai os ydych yn rhentu eich cartref, ynghyd â Chymorth Treth Cyngor. Dylech gysylltu gyda’ch awdurdod lleol er mwyn canfod mwy am y budd-daliadau yma.

Mewn rhai ardaloedd, efallai y byddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Tai – mae’r rheolau am fudd-daliadau yn medru bod yn gymhleth. Mae’r mudiad Turn2us yn cynnig cyfrifiannell ar-lein ar eu gwefan ac mae modd i chi ddefnyddio hyn er mwyn cadarnhau beth y mae modd i chi hawlio:

Mae Turn2us yn fudiad sydd yn helpu pobl mewn caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau