Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf

 1. Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

Mae'r RSPCA yn elusen sydd yn gweithio yn Lloegr a Chymru er mwyn hyrwyddo lles anifeiliaid.

Cyfeiriad - Supporter Services, RSPCA Wilberforce Way, Southwater, Horsham, West Sussex, RH13 9RS

Ffôn - 0300 123 4555

(Mon-Fri 9.00am-5.00pm)

The Blue Cross

Ar gyfer yr hyn sydd yn digwydd i'm harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan wyf yn yr ysbyty.

Cyfeiriad - Blue Cross, Shilton Road, Burford, OXON. OX18 4PF

Ffôn - 0300 777 1897

Llinell Gymorth Credyd Treth

Cyfeiriad - Swyddfa Credyd Treth, HM Revenue and Customs, BX9 1LR, United Kingdom

Ffôn - 0345 300 3900, Textphone: 0345 300 3909

Hyd at 9c y funud ar gyfer llinellau tir, 3c - 55c y funud ar gyfer ffonau mudol.
(Mae'r llinell gymorth ar agor rhwng 8am a 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am a 4pm ar ddydd Sadwrn a 9am a 5pm ar ddydd Sul (ar gau ar Ddiwrnod 'Dolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan).)

Turn2us

Elusen genedlaethol sydd yn helpu pobl sydd yn profi caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennnol a gwasanaethau cymorth.

Cyfeiriad - 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL

Ffôn - 0808 802 2000

Llinell gymorth am ddim
(09:00 – 17:30 Dydd Llun - Dydd Gwener)

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 0800 144 8848

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

Llinell Gymorth Genedlaethol

Mae'r mudiad hwn yn darparu cyngor am ddyled sydd am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol. Mae modd i chi gysylltu gyda hwy ar y ffôn, ar e-bost neu mewn llythyr.

Cyfeiriad - National Debtline Tricorn House, 51-53 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham B16 8TP

Ffôn - 0808 808 4000

Llinell gymorth am ddim
(Dydd Llun - Dydd Gwener 9am to 8pm a Dydd Sadwrn 9.30am to 1pm)

StepChange

Mae StepChange yn darparu cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol i unrhyw un sydd yn poeni am ddyledion. Rydych yn medru cysylltu gyda hwy ar y ffôn neu ar-lein.

Ffôn - 0800 138 1111

(Dydd Llun - Dydd Gwener (8 a.m. – 8 p.m.) and Dydd Sadwrn (9 a.m. – 2 p.m.))

OfGem

Ofgem is the Office of Gas and Electricity Markets. We are a non-ministerial government department and an independent National Regulatory Authority, recognised by EU Directives.

Cyfeiriad - Commonwealth House, 32 Albion Street, Glasgow, G1 1LH.

Ffôn - 020 7901 7000

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 2. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 3. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 4. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 5. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 6. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 7. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 8. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau