Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf

Work capability assessment

Os ydych yn hawlio’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh)  – neu mewn rhai ardaloedd y Credyd Cynhwysol (CC)  – o ganlyniad i’ch iechyd meddwl, rhaid i’r Adran Waith a Phensiynau gadarnhau nad ydych yn ddigon da i weithio ac maent yn galw hyn yn ‘allu cyfyngedig i weithio’. Os ydych yn meddu ar all cyfyngedig i weithio, rydych yn medru derbyn y LCG neu CC gydag elfen gallu cyfyngedig i weithio.

Os ydych yn meddu ar all cyfyngedig i weithio, rydych yn medru derbyn y LCCh neu CC gydag elfen gallu cyfyngedig i weithio

Yn yr adran hon, rydym yn cyfeirio at y LCCh ond mae’r un rheolau yn berthnasol i’r CC gydag elfen gallu cyfyngedig i weithio.

Mae’r prawf a ddefnyddir gan yr Adran Waith a Phensiynau i wirio a oes gennych allu cyfyngedig i weithio yn cael ei alw’n Asesiad Gallu i Weithio (AGiW).

Weithiau, nid oes rhaid i’r Adran Waith a Phensiynau wirio bod gallu cyfyngedig genych i weithio os ydych, er enghraifft, yn yr ysbyty.

Byddant fel arfer yn danfon ffurflen atoch am eich iechyd - dyma’r ffurflen ESA50 neu’r UC50, neu’r holiadur Gallu i Weithio. Yn yr adran hon, rydym yn cyfeirio at hyn fel yr ‘holiadur iechyd’. Mae modd ichi ganfod mwy am y ffurflen hon yn yr adran  Sut wyf yn cwblhau'r holiadur iechyd.

Pan eich bod wedi cwblhau’r ffurflen, bydd rhaid i’r rhan fwyaf o bobl fynd am asesiad meddygol.

 

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau