Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Llythyr Enghreifftiol

 1. Trosolwg
 2. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 3. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 4. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 5. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 6. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 7. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 8. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 9. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 10. Llythyr Enghreifftiol
 11. Camau nesaf

Dyma lythyr enghreifftiol y mae modd i chi ddefnyddio er mwyn gofyn i’ch gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am wybodaeth am eich iechyd. Mae modd defnyddio’r dystiolaeth hon wedyn i gefnogi eich cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh) neu'r Credyd Cynhwysol (CC).

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 3. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 4. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 5. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 6. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 7. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 8. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 9. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 10. Llythyr Enghreifftiol
 11. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau