Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf

Os yw’r Adran Waith a Phensiynau yn penderfynu nad ydych yn medru gweithio ond yn medru ymgymryd â ‘gweithgaredd yn ymwneud â gwaith’, byddant yn eich gosod yn y grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)? o’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCG) neu mi fyddwch yn derbyn yr elfen ‘gallu cyfyngedig i weithio’ o’r Credyd Cynhwysol (CC).

Yn y GGYG, efallai eich bod eisoes wedi ymuno â’r Rhaglen Waith a bydd hyn yn cynnwys ‘cyfweliadau yn ffocysu ar waith’. Yn y cyfweliadau, rydych yn medru siarad am:

 • Y mat o waith yr hoffech ei wneud,
 • Beth sydd yn eich atal rhag dychwelyd i’r gwaith,
 • Sut alwch chi ddelio gyda phethau sy’n eich atal,
 • Cyrsiau hyfforddi y mae’n bosib i chi eu mynychu, neu
 • Help gydag ysgrifennu eich CV.

Ar ôl eich cyfweliad yn ffocysu ar waith, byddant yn rhoi cynllun gweithredu i chi yn esbonio’r hyn yr ydych wedi cytuni a bydd y cynllun hwn yn ystyried eich cyflwr iechyd meddwl

Nid yw bod yn y GGYG yr un peth â bod ar Lwfans Ceiswyr Gwaith, oherwydd os nad ydych yn dod o hyd i swydd tra eich bod yn y GGYG, ni fydd eich budd-dal yn dod i ben.

 

Nid yw bod yn y GGYG yr un peth â bod ar Lwfans Ceiswyr Gwaith, oherwydd os nad ydych yn dod o hyd i swydd tra eich bod yn y GGYG, ni fydd eich budd-dal yn dod i ben.

Efallai y bydd eich arian yn cael ei leihau neu’i atal os nad ydych yn cymryd rhan – heb reswm da – mewn cyfweliadau yn ffocysu ar waith, ac felly, dylech ddweud wrth eich cynghorydd cyn gynted ag sydd yn bosib os nad ydych yn medru mynychu apwyntiad.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau