Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Disgrifyddion yr holiadur iechyd

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf

Fel rhan o’r holiadur iechyd, bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn rhoi ‘pwyntiau’ i chi am eich atebion – dyma’r ffurflen ESA50 neu’r UC50. Yn yr adran hon, mae modd gweld faint o bwyntiau y mae’r Adran Waith a Phensiynau yn rhoi ichi. Mae modd i chi ddarllen mwy am yr holiadur yn yr adran 'Sut wyf yn llenwi'r holiadur iechyd? ’.

 

Cwestiwn 11 – Dysgu sut i wneud tasgau

 

·        Yn methu dysgu sut i wneud tasg syml megis gosod cloc larwm (15 pwynt).

·        Yn methu dysgu dim byd heblaw am dasg syml megis gosod cloc larwm (9 pwynt).

·        Yn methu dysgu dim byd heblaw am dasg gweddol syml megis yr hyn sydd angen gwneud er mwyn sicrhau bod y peiriant golchi yn glanhau dillad (6 pwynt).

 

Cwestiwn 12 – Ymwybyddiaeth o beryglon

 

Mae llai o ymwybyddiaeth o beryglon yn arwain at risg sylweddol o anaf i chi’ch hun neu eraill, neu ddifrod i eiddo sydd yn golygu bod angen eich goruchwylio er mwyn cadw’n ddiogel

                        Am y rhan fwyaf o’r amser (15 pwynt ).

·        Yn gyson (9 pwynt).

·        Yn achlysurol (6 pwynt).

 

Cwestiwn 13 - Rhoi Cychwyn ar Bethau (cynllunio, trefnu, datrys problemau, blaenoriaethu neu gyfnewid tasgau)

 

Yn methu, yn sgil nam meddwl, rhoi cychwyn neu gwblhau o leiaf dwy weithred bersonol,     

 

·        Pob tro (15 pwynt).

·        Rhan fwyaf o’r amser (9 pwynt).

·        Yn achlysurol (6 pwynt).

 

Cwestiwn 14 – Delio gyda newid

 

 

·        Yn methu ag ymdopi ag unrhyw newid fel nad oes modd rheoli bywyd o ddydd i ddydd (15 pwynt).                                                         

·        Yn methu ymdopi gyda newidiadau bychain sydd wedi eu cynllunio fel bod bywyd bob dydd yn dipyn mwy anodd (9   pwynt ).                                      

·        Yn methu ymdopi gyda newidiadau bychain sydd heb eu cynllunio fel bod bywyd bob dydd dipyn mwy anodd (6 pwynt).                      

 

Cwestiwn 15 – Mynd allan am dro

 

·        Yn methu mynd i unrhyw le y tu allan i dŷ’r hawlydd, sydd yn gyfarwydd i’r hawlydd (15 pwynt ).

·        Yn methu mynd i le cyfarwydd heb unrhyw gwmni (9 pwynt).

·        Yn methu mynd i le anghyfarwydd heb unrhyw gwmni (6 pwynt).

 

 

Cwestiwn 16 – Ymdopi gyda sefyllfaoedd cymdeithasol

 

·        Mae ymgysylltu gydag eraill yn amhosib drwy’r amser yn sgil y drafferth yr wyf yn profi yn uniaethu ag eraill / straen sylweddol (15 pwynt).                                                                  

·        Mae ymgysylltu gyda pherson anghyfarwydd bron yn amhosib drwy’r amser yn sgil trafferthion yn uniaethu ag eraill / trallod sylweddol i’r unigolyn (9 pwynt).

·        Nid yw ymgysylltu gyda pherson anghyfarwydd bron yn bosib y rhan fwyaf o’r amser yn sgil trafferthion yn uniaethu ag eraill / trallod sylweddol i’r unigolyn (9 pwynt ).

 

 

Cwestiwn 17- Ymddwyn yn briodol gyda phobl eraill

 

Yn cael pyliau – nad oes modd eu rheoli – o ymddygiad treisgar neu’n ddi-hid a fyddai’n amhriodol mewn unrhyw weithle.

 

·        Yn ddyddiol (15 pwynt).

·        Yn gyson (15 pwynt).

·        Yn achlysurol (9 pwynt).

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau