Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf
Efallai na fydd yr Adran Waith a Phensiynau yn credu eich bod yn medru gweithio neu gymryd rhan mewn ‘gweithgaredd yn ymwneud â gwaith’. Yn yr achos hwn, byddwch yn mynd i’r ‘grŵp cymorth’ ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) neu’n derbyn yr elfen ‘gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith’ o’r Credyd Cynhwysol (CC).

Efallai na fydd yr Adran Waith a Phensiynau yn credu eich bod yn medru gweithio neu gymryd rhan mewn ‘gweithgaredd yn ymwneud â gwaith’. Yn yr achos hwn, byddwch yn mynd i’r ‘grŵp cymorth’ ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh) neu’n derbyn yr elfen gallu cyfyngedig ar gyfer yr elfen sydd yn ymwneud gyda gwaith o'r Credyd Cynhwysol (CC).

Os ydych yn y grŵp cymorth neu’n derbyn yr elfen hon, nid oes rhaid i chi gymryd rhan mewn unrhyw gyfweliadau gyda’r Adran Waith a Phensiynau tan fod eich cais wedi ei adnewyddu. Ond os hoffech dderbyn help ganddynt yn chwilio am swydd, mae dal modd i chi gymryd rhan yn y Cynllun Rhaglen Waith.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 2. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 3. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 4. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 5. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 6. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 7. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 8. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 9. Llythyr Enghreifftiol
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau