Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?

 1. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 3. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 4. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 5. Beth yw ffioedd atodol?
 6. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 7. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 8. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 9. Camau nesaf

Mae eich incwm yn medru cynnwys y rhan fwyaf o fudd-daliadau a phensiynau personol. Mae rhai o’r budd-daliadau na sydd yn cael eu cynnwys fel a ganlyn:

 • Elfen symudedd o’r lwfans byw’n anabl
 • Elfen symudedd o’r taliad annibynnol personol
 • Budd-dal plant
 • Credyd treth plant

Dyma rai o’r budd-daliadau cyffredin na sydd wedi eu cynnwys. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

Os yw’r awdurdod lleol yn trin eich budd-daliadau sy’n ymwneud ag anabledd fel incwm, dylent ystyried hefyd os ydych yn gorfod talu unrhyw gostau yn sgil eich anabledd. Er enghraifft, efallai y byddant yn rhoi arian ychwanegol i chi dalu am ofalwr yr ydych wedi trefnu eich hun.

Nid yw unrhyw incwm yr ydych yn derbyn o fod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn cael ei ystyried. Mae yna rai mathau eraill o incwm na sydd yn cael ei ystyried megis cynhaliaeth plant.

Nid yw unrhyw incwm yr ydych yn derbyn o fod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn cael ei ystyried. Mae yna rai mathau eraill o incwm na sydd yn cael ei ystyried megis cynhaliaeth plant.

Mae’r un rheolau yn berthnasol pan yn asesu incwm tybiannol ag sy’n berthnasol pan yn asesu cyfalaf tybiannol. Er enghraifft, os oes pensiwn gennych ond eich bod wedi penderfynu peidio â’i hawlio, yna’r mae’r awdurdod lleol yn medru eich trin fel pe baech yn derbyn y pensiwn.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 3. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 4. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 5. Beth yw ffioedd atodol?
 6. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 7. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 8. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau