Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw ffioedd atodol?

 1. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 3. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 4. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 5. Beth yw ffioedd atodol?
 6. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 7. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 8. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 9. Camau nesaf
Rydych chi neu’ch teulu yn medru talu ychydig yn fwy am lety os ydych yn dymuno rhywle mwy drud i fyw ynddo.

Rhaid i’r awdurdod lleol roi gwasanaethau i chi sydd yn diwallu eich anghenion, ac nid oes ots am y costau. Fodd bynnag, rydych chi neu’ch teulu yn medru talu ychydig yn fwy am lety os ydych yn dymuno rhywle mwy drud i fyw ynddo. Mae’r rhain yn cael eu galw’n ffioedd atodol. Nid yw’r awdurdod lleol yn medru eich gosod unrhyw le ac yna disgwyl i chi dalu’r costau ychwanegol os nad ydych angen hyn.

Mae’r ffioedd atodol yn golygu’r gwahaniaeth rhwng eich cyllideb bersonol a chost y cartref gofal yr ydych am fynd iddo. Mae hyn yn golygu bod eich cyllideb bersonol yn £200 yr wythnos ond rydych am fynd i gartref gofal sydd yn costio mwy na £300 yr wythnos. Efallai bod hyn yn golygu y bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth £100 yr wythnos.

Os ydych yn gwneud hyn, rhaid i chi arwyddo cytundeb gyda’r awdurdod lleol. Bydd y cytundeb hwn yn sicrhau eich bod yn medru fforddio cost y ffioedd atodol. Bydd y cytundeb hwn yn penderfynu pa mor aml yw eich ffioedd atodol ac i bwy y maent yn talu’r arian.

Os nad ydych yn talu’r ffioedd atodol yma, efallai y bydd rhaid i chi symud i le gwahanol o fewn eich cyllideb bersonol.

Bydd yr awdurdod lleol yn adolygu’r cytundeb o dro i dro. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw gynnydd mewn ffioedd a byddant yn rhannu hyn.

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 3. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 4. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 5. Beth yw ffioedd atodol?
 6. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 7. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 8. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau