Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
06/09/2019

Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?

 1. Trosolwg
 2. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 3. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 4. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 5. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 6. Beth yw ffioedd atodol?
 7. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 8. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 9. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 10. Camau nesaf

Os oes rhaid i chi dalu tuag at gost eich llety preswyl, ni ddylai eich incwm ddisgyn yn is na’r ‘Minimum Income Amount’ (MIA). Mae hyn yn gyfystyr ag £29.50 yr wythnos.

Weithiau, bydd mwy na’r MAI ar ôl. Er enghraifft, os oes rhaid i chi ofalu am blentyn neu dalu am gynnal eiddo sydd wedi ei ddiystyru.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 3. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 4. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 5. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 6. Beth yw ffioedd atodol?
 7. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 8. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 9. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau